ЭлУМКД

Ақпараттық жүйелердің негіздері

Автор: Котлярова Ирина Александровна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Рабочая модульная программа и силлабус силлабус Файл
Лекция1_Элементы теории систем дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция2_Анализ и синтез систем дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция3_Кибернетический подход к ИС дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция4_Структура ИС дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция5_Классификация ИС дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лекция6_Понятие информации дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция7_Энтропия дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция8_Кодирование информации дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Кодирование анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция9_Эффективное кодирование дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10_Помехоустойчивое кодирование дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11_Групповые коды дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция12_Передача информации и каналы дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дополнительный материал для изучения анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция13_Сигналы дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе №6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция14_Модуляция дәрістер конспектісі Файл
Лабораторная работа №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция15 дәрістер конспектісі Файл
СРОП по лабораторной работе 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Кодирование анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Дополнительный материал для изучения анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл