ЭлУМКД

Бетон технологиясы 1

Автор: Салимбаева Зауреш Нарегеновна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Ауыр бетон құрамын есептеу (зерханалық, өндірістік) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
1 - ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
1-ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Бір бетон араластырғыштың өлшеміге материалдардың шығынының есебі. Масса және көлемі бойынша цемент, құм, қиыршық тас арасында арақатынастың есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
2- ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
2- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Бетон араласы тығыздауы дәрежесінің және коэффициентінің есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
3-ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
3-ші тақырыпты қорғау ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
ССБ пластификаторды қолдану нәтижесінде бетон тығыздығын жоғартырудың есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
4-ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
4- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Бетон араласының өзгеруі есебі және центрифугалау кейін бетон араласының 1м3 ішінде компонентердің мөлшері. Центрифугалау кезінде қалыптың айналымдарының санын есептеу. тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
5--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
5- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Бетон араласының тығыздыуы үшін виброөндеу үйлесімді ұзақтағының есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
6--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
6- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
7--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
7- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рейтинг 1 қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Объектке жеткізу, қалыптау және тығыздыу кейін бетон арасының температурасын, беріктігін анықтау тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
8--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
8- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Бетон араласының берелген температура бойынша бетон араласының бастыпқы құрамының температурасын есептеу тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
9--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
9- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Бетон сипаттарын есептеу: призмалық берікгі, майысу кезінде беріктікгі, остік созылу кезінде беріктігі, майысу кезінде созылу беріктігі, қысу кезінде деформацияның модулі, бетонның арматурамен тіркелуінің беріктігі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
10-ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
10- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Армоцемент үшін цемент-құм бетон құрамының есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
11--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
11- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Силикат бетон құрамын таңдау тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
12--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
12- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Керамзитбетон және қөбіккерамзитбетон құрамының есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
13--ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
13- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Ұялы бетон құрамын есептеу тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
14- -ші тақырып ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
14- ші тақырыпты қорғау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Арболит құрамы есебі тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Рейтинг 2 қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЕТОН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме