ЭлУМКД

Экономикалық теория негіздері

Автор: Казыкешова Ақмарал Турсынбековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
1 лекция дәрістер конспектісі Файл
Задания на практику тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Силлабус по основам экономической теорий жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Видео лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
задания для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ! ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
2 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
3 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 2 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задания для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
учебник по основам экономической теорий оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
4 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
5 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
6 лекция дәрістер конспектісі Файл
материалы для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
7 лекция дәрістер конспектісі Файл
Темы рефератов тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задания на рубежный контроль аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
рубежный контроль аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задания для сро ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
8 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 5 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
9 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задания для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
10 лекция дәрістер конспектісі Файл
практические задания 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
сроп 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
11 лекция дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
12 лекция дәрістер конспектісі Файл
задания для сро ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
13 лекция дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
14 лекция дәрістер конспектісі Файл
материалы для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задания для рубежного контроля аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
темы рефератов тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
15 лекция дәрістер конспектісі Файл
задания для рубежного контроля аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Видео лекция оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
учебник по основам экономической теорий оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл