Баға және бағажасалуы

Курс туралы

Қазіргі жағдайда баға белгілеу нарықтың жағдайы мен перспективасына, тұтынушының ерекшелігі мен ұсынысына бағдарланған фирманың сараланған баға саясатының элементі болып табылады. Оның негізін тауарды (қызметті) позициялау саясатымен және маркетинг кешенінің басқа да құраушыларымен тікелей байланысты жүйелік, стратегиялық тәсіл құрайды.

Баға-бұл неғұрлым күшті әсер ететін, нарықтың тез реакциясын тудыратын құрал, сондықтан баға шешімдерін қабылдау бағаға әсер ететін факторлардың өзін бағалауға негізделуі тиіс.

Баға белгілеу саласында дұрыс шешімдер қабылдаудың маңызды факторы сенімді ақпараттың болуы және нарықтағы баға ахуалын жан-жақты талдау болып табылады. Бұл проблемаларды шешу үшін бағаны сипаттайтын деректерді жинау, өңдеу және талдау әдістемесін, олардың пайда болу және өзгеру процестерін білу қажет.

Оқытушылар

Удовицкая Елена Юрьевна, aға оқытушы.

Сагидолдина Асем Жанахметовна, aға оқытушы.