Minor «Конструкторлық графика»

Графикалық бейнелер мен модельдер қазіргі заманғы техникалық мәдениеттің ажырамас бөлігі болып табылады, және де геометриялық модельдер ең әмбебап компьютерлік модельдердің бірі болып саналады және өндірістің автоматтандырылған жобалауы мен технологиялық дайындығының қазіргі заманғы машина жасау жүйелерінде (САПР-САПР ТП, ағылшын тілді терминологияда-CAD/CAM/CAE/CAPP - жүйелер) үлгілеудің басқа түрлерімен кешенде кеңінен қолданылады.

Конструкторлық графика — бұл инженерлер мен жобалаушылар жаңа техникалық бұйымдарды жасайтын құрал.

Курс Компас-3D және AutoCad қолданбалы бағдарламаларын меңгеруге бағытталған, оларды оқып-үйренгеннен кейін студент әр түрлі пәндердің сызбаларын жасап, ілеспе құжаттарды рәсімдей алады, сонымен қатар әр түрлі жобаларды жасау процесін автоматтандыру мүмкіндігін меңгере алады.

 

Мақсаты: кәсіби қызмет саласында заманауи инженерлік жүйелердегі (ағылшын тіліндегі терминологиядағы CAD / CAMP TP, CAD / CAM / CAE / CAPP жүйелері) өндірісті автоматтандырылған жобалау және технологиялық дайындау кешенінде өз бетінше қолдануға мүмкіндік беретін білім кешенін беру.

Маманның құзыреттілік картасы Қалыптасатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
Инженерлер мен жобалаушылардың қолданбалы графикалық бағдарламаларды меңгеруі техникалық бұйымдарды жасау және шешімдер қабылдау үшін бағдарлау қабілетін артыруға бағытталған. Әр түрлі жобаларды жасау процесін автоматтандыру стандарттарына сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыру дағдысын меңгеру
Сызбалар сызу, ілеспе құжаттарды рәсімдеу
Қолданбалы бағдарламалар Компас-3D және AutoCad жүйесінде негізгі жұмыс принциптерін меңгеру.

 

 

Minor курсы::

 

  • Еңбек сыйымдылығы:  семестрде 5 кредит
  • Пререквизиттері:  жоқ
  • Тыңдаушылардың ең аз саны:  10
  • Тыңдаушылардың ең көп саны:  30