2019-2020 оқу жылына арналған оқыту құнының бағанамасы

Қазақстан Республикасының студенттеріне 2019-2020 оқу жылына арналған Д. Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің шығындарды толық өтеу шартымен бір студент-бакалавриатты оқыту құнының бағанамасы
Білім беру саласының коды мен классификациясы Дайындық бағытының коды мен классификациясы Күндізгі оқу бөлімінің бір білім алушысына арналған оқу бағасы
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B021 Өнер 371 800
6B04 Бизнес, басқару және құқық 6B041 Бизнес және басқару 342 900
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B053 Физика және химия ғылымдары 342 900
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 346 600
6B062 Телекоммуникациялар
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071 Инженерия және инженерлік іс 346 600
6В072 Өндірістік және өңдеу салалары
6B073 Сәулет өнері және құрылыс
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоқорлар 6B083 Орман шаруашылығы 349 400
6B086 Су қоры және суды пайдалану
6В11 Қызмет көрсету 6В112 Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау 342 900
6В113 Көлік қызметтері
Жақын шетелден келетін шетелдіктерге 2019-2020 оқу жылына арналған Д. Серікбаев ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің шығындарды толық өтеу шартымен бір студент-бакалавриатты оқыту құнының бағанамасы
Білім беру саласының коды мен классификациясы Дайындық бағытының коды мен классификациясы Күндізгі оқу бөлімінің бір білім алушысына арналған оқу бағасы
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B021 Өнер 371 800
6B04 Бизнес, басқару және құқық 6B041 Бизнес және басқару 342 900
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B053 Физика және химия ғылымдары 342 900
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 346 600
6B062 Телекоммуникациялар
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071 Инженерия және инженерлік іс 346 600
6В072 Өндіріс және өңдеу салалары
6B073 Сәулет өнері және құрылыс
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоқорлар 6B083 Орман шаруашылығы 349 400
6B086 Су қоры және суды пайдалану
6В11 Қызмет көрсету 6В112 Өндірістегі гигиена және еңбекті қорғау 342 900
6В113 Көлік қызметтері