Метрология, стандартизация және сертификация

Сипаттама: Пәннің мақсаты қазіргі заманғы өлшеу және шығарылатын өнімнің сапасымен өлшеу техникасының өзара байланысы теориясының негіздерімен терең таныстыру болып табылады. Курс аясында келесі тақырыптар қамтылған: Өнім сапасын қамтамасыз ету, Техникалық реттеу және техникалық регламенттер, Стандарттаудың жалпы ережелері, Стандарттау стандарттары мен жүйелері, Сәйкестікті растау (сертификаттау), Өлшем бірлігін мемлекеттік қамтамасыз ету және т.б

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер