Вакуумдық техника негіздері

Сипаттама: Оқу пәні студенттерді төменгі қысымды құру мен өлшеудің қазіргі заманғы әдістерімен таныстырады. Нақты электрофизикалық қондырғылар мысалында вакуум жүйесінің құрылымының ерекшеліктері,сонымен қатар жоғары және аса жоғары вакуумды алу тәсілдері туралы мәліметтер ұсынылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер