Теориялық және қолданбалы материалтану

Сипаттама: Курс металдар мен қорытпалардың кристалдану теориясының негіздері, жалғыз, қос, үш және көп компонентті жүйелердегі физикалық-химиялық өзара әрекеттесу сипатын құру және түсіндіру үшін термодинамиканың принциптерін қолдану мәселелері, сұйық және қатты күйдегі компоненттердің өзара әрекеттесу теориясы мен тәжірибесінің мәселелері, жаңа техникада қолданылатын материалдарды термиялық өңдеу теориясы мен технологиясының негіздерінен тұрады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер