Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Сипаттама: Табиғи құбылыстармен, ірі авариялармен және әскери әрекеттермен туындайтын төтенше жағдайлар кезіндегі адамның қоршаған ортамен қауіпсіз өзара іс-әрекеті және де студенттердің қауіпсіз еңбек жағдайларын ұйымдастыру саласында білім, білік, дағды кешенін қалыптастыруы, оларды практикалық қызметте пайдалануы қарастырылады

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер