Кванттық механика

Сипаттама: Курс Л. Д. Ландау және Е. М. Лифшицтің классикалық оқулығының негізінде құрылған және кванттық механика принциптерін, сондай-ақ қосымшалардың едәуір санын баяндауды қамтиды. Материалдың мазмұны мен көлемі эксперименталды және теориялық физикада зерттеу жұмыстарымен айналысатын мамандарды дайындауға арналған.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер