Экология

Сипаттама: Курста іргелі ғылым негіздері - Экология және қоршаған ортаны қорғау мәселелері оқытылады. Адамзаттың негізгі жаһандық экологиялық проблемалары талқыланады. Қоғамның әртүрлі даму кезеңдерінде адамның қоршаған ортамен өзара іс-қимыл мәселелері, тұрақты дамудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары қарастырылады. Биосферадағы адамның кеңістіктік энергетикалық экспансиясы белгіленіп, болашақта адамзаттың ресурстық қамтамасыз етілу перспективалары баяндалады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер