Жалпы физика (механика)

Сипаттама: Пән жаратылыстану-ғылыми модульге кіреді және студенттердің құзыреттілігін қалыптастырады, Оларды меңгеру заманауи жаратылыстану-ғылыми дүниетаным мен ғылыми ойлауды талап етеді. Осы пән аясында студенттер классикалық және релятивистік механиканың негіздерімен танысады және зерттеу, инженерлік есептерді шешу үшін Механика заңдарын қолдану дағдысын/іскерлігін меңгереді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер