Машина бөлшектері және құрастыру негіздері

Сипаттама: Атом және басқа да жоғары технологиялық салаларда қолданылатын аспаптарды, физикалық қондырғылар мен технологиялық жабдықтарды жобалаудың және құрастырудың физикалық принциптерін; аспаптар мен қондырғылар бөлшектерінің, механизмдері мен тораптарының типтік құрылымдарын; физикалық қондырғылар мен олардың элементтерін есептеу әдістері мен әдістемелерін; конструкторлық құжаттаманы әзірлеу және ресімдеу ережелерін, сондай-ақ тиісті құзыреттіліктерді меңгеруге мүмкіндік берілген.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер