Материалдар кедергісі

Сипаттама: Студенттердің конструкция элементтерін, механизмдер мен машина бөлшектерін талдау және есептеу саласында базалық білімді қалыптастыру, бітірушілерді жеке элементтер мен конструкцияларды жобалау және пайдалануға байланысты кәсіби міндеттерді шешуге дайындау, студенттердің қазіргі ғылыми дүниетанымын қалыптастыру, шығармашылық жаратылыстану-ғылыми ойлауын дамытып, ғылыми зерттеулер әдістемесімен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер