Тіркеуші офисі

Тірекуші офисі Академиялық қызмет басқармасының құрылымдық бөлімшесі болып табылады және білім алушылардың барлық оқу жетістіктерін бақылап тіркеу жұмыстарын жүргізеді.

Офис мамандары университеттің оқу жылына академиялық күнтізбені, білім алушылардың оқу үлгерімін бақылайды, емтихандық сессия және жазғы семестр кезінде компьютерлік тестілеу мен жазбаша түрдегі емтихандарды ұйымдастырады  және өткізеді.

Эдавйзерлермен бірлесіп жеке оқу траекториясын қалыптастыра отырып, оқушыларды элективтік пәндерге тіркеуді жүргізеді.

Тірекуші офисі жазғы қосымша семестрде оқуды ұйымдастырушы және білім алушылардың академиялық икемділігі бойынша университеттің үйлестірушісі болып табылады.

Офис құрамында студенттік кадрлар бөлімі бар. Тіркеуші офисі жұмысында университеттің ақпараттық қоры - Dales және S-Portal білім беру порталы белсенді қолданылады.