ЭлУМКД

Кенді және кенсіз кенорындарын ашу және дайындау

Автор: Абдугалиева Гульжан Юсупхановна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
1-лекция. Общие сведения. Горно-геологическая характеристика месторождений полезных ископаемых. дәрістер конспектісі Файл
Силлабус по дисциплине "Вскрытие и подготовка рудных и нерудных месторождений" силлабус Файл
1 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
материалы для практики курстық жұмыстар/жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар Файл
для практики ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
2 лекция. Основные параметры рудника. Методы определения. дәрістер конспектісі Файл
1 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
материал для практики ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
3 лекция. Размеры и элементы залегания рудных месторождений. Строение залежи. дәрістер конспектісі Файл
2 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
4 лекция. Физико-механические характеристики руд и вмещающих пород. дәрістер конспектісі Файл
2 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
5 лекция. Выбор способа разработки месторождения. дәрістер конспектісі Файл
3 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
6 лекция. Общий порядок разработки месторождения. дәрістер конспектісі Файл
3 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
7 лекция. Классификация вскрывающих выработок. Основные параметры вскрытия. дәрістер конспектісі Файл
вопросы для самостоятельной работы аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
4 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тестовые вопросы жаттығу құрылғысы Сілтеме
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
8 лекция. Классификация способов вскрытия месторождений. Простые способы вскрытия. дәрістер конспектісі Файл
5 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
для практики ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
9 лекция. Вскрытие вертикальным шахтным стволом. дәрістер конспектісі Файл
6 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
для практики ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
10 лекция. Вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам. дәрістер конспектісі Файл
6 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
11 лекция. Вскрытие месторождения штольней. Комбинированный способ вскрытия месторождения. дәрістер конспектісі Файл
7 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
12 лекция. Схемы вскрытия месторождений. Ступени вскрытия и их параметры. дәрістер конспектісі Файл
7 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
13 лекция. Влияние горных работ на окружающий горный массив. Определение зон сдвижения. дәрістер конспектісі Файл
8 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
вопросы рк 2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
14 лекция. Способы подготовки шахтного поля. дәрістер конспектісі Файл
8 практическая работа продолжение тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
для практики ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Слайды оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
15 лекция. Выбор способа подготовки. дәрістер конспектісі Файл
9 практическая работа тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Экзаменационные вопросы по "Вскрытие и подготовка рудных и нерудных месторождений" қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
тестовые вопросы жаттығу құрылғысы Сілтеме
Слайды оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл