Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ Хабаршысы

Fылыми журнал

Тіркелу №145-ж

1998 жылы құрылған

Жылына 4 рет шығады

Бас редакторы - Шаймарданов Ж.К., ректор, профессор

«ШҚМТУ Хабаршысы» журналында «техникалық жаратылыстану, гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдардың әртүрлі салаларында (геология, тау-кен металлургиясы, техникалық ғылымдар, құрылыс және сәулет, экология, экономика, математика, физика, химия, информатика, әскери ғылымдар) зерттеулердің нәтижелері туралы ғылыми мақалалар жариялады. .

«ШҚМТУ Хабаршысы» журналы келесі бағыттардағы диссертациялардың негізгі нәтижелерін жариялауға арналған жарияланымдар тізіміне енгізілген:

  • Техникалық ғылымдар және технологиялар
  • Жер туралы және география ғылымдар
  • Әскери іс және қауіпсіздік

Ғылыми мақалаларды «Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ Хабаршысы»ғылыми журналына жарияланымға қабылдау ережелері