2014 жылдың 21 және 26 сәуір аралығында университетте сыртқы сарапшылардың келуі - 20 білім беру бағдарламасын мамандандырылған аккредитациялау рәсімі шегінде 2 кезеңі өтеді. Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігінің (БСҚТҚА) сараптама комиссиясы мақсатты топтармен кездесу өткізеді, сабақтарға қатысады, оқу, ғылыми зертханаларына және практикалар базаларына барады. Сонымен қатар сараптама топтары кафедра және деканат қызметінің негізгі бағыттары бойынша құжаттарды зерделейді.