Аударма және мәдениетаралық коммуникация бойынша ғылыми – тәжірибелік орталық ағылшын тілінен қосымша денгейлеп оқыту қызметтерін ұсынады.

Тәжірибелі оқытушылар, оқытудың коммуникативті әдістері, аутенттік оқыту материалдары, ыңғайлы кесте ұсынылады. Курсты аяқтағаннан кейін сертификат беріледі.

Оқытудың бір курсы бірнеше модульді қамтиды. Бір модульдің ұзақтылығы 26 сағат. Бір модульдің бағасы 12 500  теңге. Сабақтар топтардың жинақталуына байланысты басталады.

Барлық сұрақтар бойынша

шет тілдері кафедрасына хабарласыңыз

Г-2-316 аудиториясы