Мамандарды даярлаудың үшдеңгейлі бакалавр-магистр-доктор PhD моделіне ауысуға байланысты, Қазақстанда жоғары біліктілікті (PhD докторларын) кадрлар дайындауға аса көңіл бөленді, өйткені кадрларды кәсіби дайындау Республикамыздағы мемлекеттік саясаттың негізгі жетістіктерінің қатарына жатады.

Осы негізде сонымен қатар біздің университетіміз де осы саланың дамуына айтарлықтай көңіл бөледі. Бүгінгі таңда университет докторантура мамандықтарының жеті бағыты бойынша лицензияға ие: 6D060100 - Математика, 6D070200 – Автоматизациялау және басқару, 6D070300 – Ақпараттық жүйелер, 6D070600 - Геология және пайдалы кен шығатын жерлерді барлау, 6D070900 - Металлургия, 6D071200 – Машина жасау, 6D072300 – Техникалық физика, бұл мамандықтарда барлығы 50 докторант білім алады. Оның  оны – 1 курста (оның ішінде екі докторант мақсаттық дайындау бойынша білім алады: біреуі Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дан, екіншісі Машина жасау мамандығы бойынша Шәкарім атындағы СМУ-нен), 17 – 2 курста және 23 докторант үшінші бітіруші курста білім алады.

Факультеттер бойынша:

- ТКФ 19 докторант білім алады, оның ішінде Металлургия мамандығы бойынша – 11 адам, Геология мамандығы бойынша – 8 докторант білім алады;

- ТМФ 14 докторант білім алады, оның ішінде, Техникалық физика бойынша – 8 адам, Машина жасау мамандығында – 6 докторант білім алады.

- АТЭФ 17 докторант білім алады, оның ішінде Ақпараттық жүйелер мамандығында –9 докторант, Математика мамандығында – 6 адам, Автоматизациялау және басқару мамандығында – 2 докторант білім алады.

2013 жылы университет екі докторант шығарды және олар PhD философияи докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертацияларын сәтті қорғады: 2013 жылдың 27 қарашасында аль-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы диссертациялық Кеңесте «Техникалық физика» кафедрасының аға оқытушысы, Техникалық физика кафедрасы докторантурасының 6D072300 – Техникалық физика мамандығының 2013 жылғы түлегі Уазырханованың Г.К. диссертациясы қорғалды және 2013 жылдың 20 желтоқсанында Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ жанындағы диссертациялық Кеңесте «Математикалық және компьютерлі модельдеу» кафедрасының аға оқытушысы, Ақпараттық жүйелер кафедрасы докторантурасының 6D070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығының 2013 жылғы түлегі Смаиловның С.С. диссертациясы қорғалды.

Алғашқы PhD докторанттар-бітірушілерімізді докторлық диссертацияларын сәтті қорғауымен құттықтаймыз!

 

ЖОО кейінгі бөлім бастығы  Ш. Муздыбаева