«Металлургия» (бакалавриат, магистратура) (кен-металлургия факультеті, «Химия, металлургия, байыту» кафедрасы, «Техноголиялық машиналар және қондырғылар» (бакалавриат, магистратура), «Транспорт, транспорт техникасы мен технологиялары» (магистратура) (машина жасау және транспорт факультеті, «Техноголиялық машиналар және қондырғылар» кафедрасы) білім беру бағдарламаларын немістің ASIIN (e.V.) аккредитациялық агенттігі аккредитациядан өткізді. Сертификаттардың жұмыс мерзімі 2019 жылдың 30 қыркүйегіне дейін. Бес бағдарламаның барлығы EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer - Европалық аккредитацияланған инженер) сертификаттарын алды.

Құттықтаймыз, табыс табысқа ұласа берсін!