2017 жылдың  7 сәуірде, сағат 14.00-де және 16.00-де  Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің келесі докторанттардың PhD философия докторы ғылыми дәрежесін алу үшін докторлық диссертация қорғалады:

1) 6D070200 – Автоматизация және басқару мамандығы бойынша Григорьева Светлана Владимировнаның «Робасты  басқару элементтері негізінде светодиодты жарықтандыру жүйелерін оңтайландыру» тақырыбы бойынша.

Ғылыми кеңесшілер:

  • Квасов Андрей Иванович – техника ғылымдарының докторы, профессор, Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті;
  • Györök György – PhD докторы, профессор, декан технического факультета Обуда университетітің «Алба Региа» техникалық факультетітің деканы, (Венгрия).

Рецензенттер:

  • Сулейменов Батырбек Айтбаевич – техника ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің кафедра меңгерушісі (05.13.06);
  • Кошеков Кайрат Темирбаевич – техника ғылымдарының докторы, доцент, М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті кафедра меңгерушісі (05.13.06).

2)  6D070200 – Автоматизация және басқару мамандығы бойынша Жапарова Айжан Толеубекқызының «Автономды нысананың энергиямен қамту жүйесін Smart технологиялармен басқару және қадағалау» тақырыбы бойынша.

Ғылыми кеңесшілер:

  • Квасов Андрей Иванович – техника ғылымдарының докторы, профессор, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, Өскемен қ., Қазақстан;
  • Györök György –PhD докторы, профессор, Обуда университетінің «Альба Региа» техникалық факультетінің деканы, Будапешт, Венгрия.

Рецензенттер:

  • Брейдо Иосиф Вульфович – техника ғылымдарының докторы, профессор, өндірістік үрдістерді автоматтандыру кафедрасының меңгерушісі, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, Қарағанды, Қазақстан, мамандығы (05.09.03);
  • Хисаров Булат Джантемирович – техника ғылымдарының кандидаты, «Инженерлік кибернетика» кафедрасының профессоры, Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамaндығы (05.13.06).

Диссертациялық жұмыстар Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің «Аспаптар жасау және технологиялық үрдістерді автоматтандыру» кафедрасында орындалды. Қорғау орыс тілінде өтеді.