Сметалық іс

Курс туралы

Құрылыс саласындағы баға белгілеудің негізгі міндеттері мен принциптерін, құрылыс өнімдеріне бағаны есептеу әдістерін зерделеуді көздейді.

Сметалық іс жоба, сметалық нормалар, бағалар, бағалар және басқа да деректер негізінде құрылыс өнімдерінің бағасын қалыптастыру болып табылады. Құрылыстағы сметалық құжаттама нысандарын толтыру әдістемесі оқытылады.

Оқытушылар

Сорокина Людмила Ивановна, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Удовицкая Елена Юрьевна, aға оқытушы.

Казыкенов Аслан Жадыгерович, aға оқытушы.