Бағалау қызметінің негіздері

Курс туралы

Бағалау қызметі-табиғи ресурстарды, қаржы активтерін, бизнесті, инвестициялық жобаларды, зияткерлік меншікті, негізгі қорларды, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, атап айтқанда жерді бағалауға бағытталған дербес кәсіпкерліктің саласы.

Бағалау қызметінің пәні болып бағалау объектілері құнының нарықтық, инвестициялық, жойылу және басқа да түрлерін белгілеу табылады.

Оқытушылар

Гранецкий Владимир Николаевич, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Сагидолдина Асем Жанахметовна, aға оқытушы.