Университеттің электронды ақпарат орталығынан Web of Knowledge (Thomson Reuters) http://www.webofknowledge.com/; Springerlink http://www.springerlink.com/ және elibrary ғылыми кітапхана жүйесінің http://www.elibrary.ru қорларына кіру мүмкіндігі бар.

Барлық ақпаратты ШҚМТУ сайтынан-Ғылыми кітапханадан-Қашықтықтан қатынау қорлары.

Ақпарт алу Г-Б-106