Ағылшын, немісжәне француз тілдерінен келесі деңгейлер бойынша: бастапқы, орташа, ілгері курстарға студенттер жазылымы жалғасуда.  Университет оқытушыларына бөлек топтар ұйымдастырылады.  Тәжірибелі оқытушылар, коммуникативті оқыту әдістері, аутентикалық оқу материалдары, ыңғайлы сабақ кестесі. Курсты аяқтағаннан кейін сертификат беріледі.

Қосымша топтар ұйымдастырылады:

  • ТOEFLға дайындалу топтары;
  • ШҚМТУ магистратурасына түсу емтихандарына дайындалу топтары;
  • «Кәсіби коммуникациясының аудармашысы» қосымша мамандығына түсу емтихандарына дайындалу тобы.

Бір оқу курсы бірнеше модульдан тұрады. Бір модуль  26 сағат. Бір модульдің бағасы 6.400 теңге.Сабақтар топ құрылғаннан кейін басталады.

Сұрақтарыңыз бойынша

шет тілдер кафедрасына хабарласыңыз

аудитория Г-2-316