Оқытушының портфолиосы

 

Кері қайту
Петрова Ольга Анатольевна Кафедра: Жер туралы ғылымдар және қоршаған орта мектебі
Ғылыми дәреже:
техника ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атақ:
жоқ
Лауазымы:
Аға оқытушы
Байланыс E-Mail OPetrova-EVR@mail.ru Жұмыс телефоны 8 (7232) 540 284 Ұялы телефоны 877784900??
Білім
1996-2001 - жоғары білім, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, мамандығы 170400 – қоршаған ортаны инженерлiл қорғау, инженер-эколог;
2002-2003 - магистратура Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, мамандығы 550950 - қолданбалы экология, қолданбалы экология бағыты бойынша техника және технология магистрi;
2003-2005 - аспирантура, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті, мамандығы 25.00.36. - Геоэкология;
2007 - "Қалалық ағынды сулардың тұнбаларының экологиялық қасиеттерін табиғи сорбенттермен жақсарту" тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғау.
Жұмыс өтіл мен тәжірибесі
2003 - Шығыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті, экологиялық сараптама бөлімі.
2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы.
Пәндер: Экология, экология және тұрақты даму, инженерлік экология, мамандыққа кіріспе, әдістер мен құралдарды бақылау және өлшеу, ғылыми зерттеулердің негіздері, экологиялық бақылау, химиялық талдау, экологиялық-аналитикалық бақылау, отын-энергетикалық ресурстарды ұтымды пайдалану және баламалы энергия көздері, өнеркәсіптік өндіріс технологиясы, қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздері, өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату.
Дипломдық жобаларды және магистрлік диссертациялары жетекшісі.
2009-2011 - "Қазақстан кен орындарының табиғи алюмосиликаттары мен тұрмыстық ақаба сулардың тұнбаларынан топырақтың құрылымын құрауыштар мен кешенді органикалық минералды тыңайтқыштарды дайындау" мембюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысы аға ғылыми қызметкерi.
2011-2014 - "Қазақстан кен орындарының табиғи алюмосиликаттары мен тұрмыстық ақаба сулардың тұнбаларынан топырақтың құрылымын құрауыштар мен кешенді органикалық минералды тыңайтқыштарды дайындау" мембюджеттік ғылыми-зерттеу жұмыс жетекшісі.
2012-2014 - "Табиғи материалдар негізінде жаңа тұрмыстық сүзгілерді тазалау үшін ауыз су құру" бизнес-инкубациялау жоба жетекшісі.
30 астам ғылыми жұмыс, оның ішінде шетелдік басылымдарда.
4 инновациялық патенттерінің.
Жұмыс өтіл 17 жыл.
Халықаралық тәжірибе
2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - "Ресей экологиялық хабаршысы" журналының редакция алқасының мүшесі.
Бәсекелік артықшылықтары
Эрудиция, креативность, адалдық.

Біліктілікті арттыру
Басталу күні Аяқталу күні Көлемi Түрi Ел Қала Мекеме түрі Өткен мекемесі Тақырыбы
13.05.2019 22.05.2019 72 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ТОО «ИСО СТАНДАРТ ПЛЮС» Инновационные технологии управления процессами экологической безопасности
15.04.2019 26.04.2019 72 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ТОО «АСС Қорған» Стратегия безопасности производства в условиях освоения инновационных технологий и совершенствования управления рисками
16.11.2018 16.11.2018 2 Тренинги Казахстан Усть-каменогорск ВУЗа Республики Казахстан EBSCO Information Services Using EBSCO Discovery Service to Raise the Standard of Academic Work
22.10.2018 22.11.2018 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ВКГУ им.Аманжолова Антропогенное воздействие на водные ресурсы
24.09.2018 05.10.2018 72 Тренинги Россия Томск Зарубежного ВУЗа Томский государственный университет Решение экологических проблем с использованием природосберегающих технологий
06.06.2018 08.06.2018 25 Курсы Казахстан Усть-Каменогрск Отраслевого центра Департамент по ЧС ВКО Переподготовка в сфере гражданской защиты
03.12.2017 12.12.2017 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия Normal Work Экологический контроль в горно-металлургической отрасли
20.11.2017 24.11.2017 72 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ВКГТУ Менеджмент в образовании
06.12.2016 06.12.2016 6 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан Томский Государ-ственный университет, г.Томск, Россия Разработка онлайн курсов по менеджменту природных ресурсов и защиты окружающей среды