Математикалық физика теңдеулері

Сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттерді математикалық физиканын әдістермен таныстыру және бұл математикалық әдістерді қолдана отырып физикалық есептерді шешу тәжірибесі, нақты физикалық жүйелердің қасиеттерімен математикалық объектілердің қасиеттерінің байланысын түсіну.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер