Аналитикалық геометрия

Сипаттама: Бұл пәннің теориялық және практикалық мәселелері келесі бөлімдерден тұрады: векторлық алгебра мен жазықтықтағы түзу, кеңістіктегі жазық және түзу, екінші ретті сызықтар және беттер; сонымен қатар сызықтық алгебра (матрицалар және анықтағыштар)

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер