Материалдарды алу технологиясының негіздері

Сипаттама: Реакторлық материалдармен тікелей байланысты материалдар мен бұйымдарды алу және өңдеу технологиялары саласындағы теориялық-әдіснамалық білім негіздерін, жаңа техникада қолданылатын материалдарды өңдеу теориясы мен технологиясының негіздерін, оның ішінде тез жанасқан қорытпаларды, заманауи және перспективалық материалдарды әзірлеу мен жетілдіру негіздерін қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер