Материалдардың үйлесімділігі, коррозиясы және қорғау

Сипаттама: Бұл пән студенттерде әртүрлі агрессивті орталарда реакторлық материалдарды қорғау әдістері мен коррозия бойынша ғылыми негізделген білімдерді қалыптастыру мақсатын көздейді. Пән бойынша білім беру үдерісі білім алушылардың әртүрлі орталарда құрылымдық материалдарды пайдалану кезінде әртүрлі коррозиялық үрдістердің өту себептері мен шарттарын түсінуіне бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер