Қолданбалы математика практикумы

Сипаттама: Екі іргелі математикалық пән - математикалық талдау және сызықтық алгебра бойынша тыңдаушыларды компьютерлік даярлауды қамтамасыз етеді. Практикалық сабақтар Математикалық талдау мен сызықтық алгебра есептерін шешудің графикалық иллюстрациясы мен шешу дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер