Жалпы физика (электр және магнетизм)

Сипаттама: Осы пән аясында студенттер классикалық білімнің негіздерімен танысады, зерттеу, инженерлік есептерді шешу үшін электродинамика заңдарын қолдану дағдысын/іскерлігін меңгереді, аспаптармен және жабдықтармен жұмыс істеу дағдысын/іскерлігін меңгереді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер