Зат пен сәулеленудің өзара әрекеттесуі

Сипаттама: Курста сәулеленудің әртүрлі түрлерінің (нейтрондар, электрондар, иондар, гамма кванттар) классикалық, релятивистік және кванттық әрекеттесу жағдайлары үшін затпен өзара әрекеттесуінің теориялық негіздері оқытылады. Мақсаты- кристалды қатты денелермен жоғары энергетикалық бөлшектердің өзара әрекеттесу үрдістері туралы заманауи физикалық түсініктермен және өзара әрекеттесетін бөлшектердің сипаттамаларының өзгерістерінің және қатты дененің радиациялық зақымдануының негізгі заңдылықтарымен таныстыру.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер