Кристалды құрылымдағы ақаулар теориясының негіздері

Сипаттама: Курста кристалдық құрылымдағы ақаулар теориясының негіздері және жіктелуі берілген. Нүктелік ақаулар қарастырылады. Нүктелік ақаулардың пайда болуы мен қозғалысы, оларды күйдіру; бос орындар мен тораптар арасындағы атомдардың пайда болу энергиясы; кристалдық тордың бұрмалануы; нүктелік ақаулардың көздері мен ағыстары; нүктелік ақаулардың кешендері туралы түсініктер баяндалады. Қатты денелердің кристалдық құрылысының сызықтық ақаулары қарастырылады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер