Жалпы электротехника және электроника

Сипаттама: Оқу пәнін игерудің негізгі мақсатына: электротехниканың заңдарын және электронды компоненттердің кең кластарының қасиеттерін зерттеу; жартылай өткізгіш аспаптардың және интегралдық сызбалардың статикалық, импульстік және жиілік сипаттамаларын оқып үйрену; аналогтық және цифрлық схемотехниканың негіздерін оқып үйрену жатады.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер