Жалпы физика (молекулалық физика және статистикалық термодинамика негіздері)

Сипаттама: Осы пән аясында студенттер молекулалық физика, классикалық термодинамика негіздерімен және статистикалық механиканың эменнттарымен танысады және зерттеу және инженерлік есептерді шешу үшін термодинамика заңдарын қолдану дағдысын/іскерлігін меңгереді.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер