Химия

Сипаттама: Бағдарламада атом құрылысының электрондық теориясы, химиялық байланыс теориясының негіздері, химиялық реакциялар энергетикасы, химиялық термодинамика элементтері, элементтер және олардың негізгі қосылыстары химиясы, оның ішінде атом энергетикасы элементтері, заттарды бөлу, тазарту және сәйкестендіру әдістері қарастырылады. Алынған білім практикалық және зертханалық сабақтарда бекітіледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер