Сызықты алгебра

Сипаттама: Бұл курс Аналитикалық геометрияның жалғасы болып табылады, онда келесі бөлімдер оқытылады: сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі; сызықтық, Евклид және унитарлық кеңістік; сызықтық операторлар және олардың матрицалары; сызықтық, билинейлік, жартылай сызықты және квадраттық формалар

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер