Физикалық материалтану

Сипаттама: Қорытпаны алу, қатаю және термомеханикалық өңдеу сатыларында құрылымдық-фазалық жай-күйді қалыптастыру кезеңдері мен қасиеттеріне қойылатын талаптарды ескере отырып, берілген қасиеттер кешені бар материалдарды жасаудың физикалық және физика-химиялық негіздері, сондай-ақ артық еркін энергиясы бар (химиялық, деформациялық және беттік) құрылымдық-фазалық жағдайларды тұрақтандыру принциптері қарастырылды.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер