Салық салуға санитарлық-қорғау аймақтарының шекараларын белгілеу

Сипаттама: Курс Қазақстан Республикасындағы жерлерге салық салу жүйесін, геоэкологиялық ықпал негізінде олардың жер құнының арақатынасы принципі бойынша салық салуды ұйымдастырудың теориялық негіздерін тереңдетіп зерттеуге бағытталған.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • изучить основы рационального налогообложения земель в Республике Казахстан, объективно обусловленного исходя из стоимости земель с учетом экологического состояния окружающей среды.
Міндет
  • изучить основные аспекты налогообложения земель в РК;
  • изучить основные показатели геоэкологической оценки земель и их учет при оценке земель для целей налогообложения.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • жер заңнамасын білу, жер ресурстарын басқару тәжірибесін және кадастрлық жұмыстарды жүзеге асыру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • экономикалық, кешенді жүйелі көзқарас негізінде жер және жылжымайтын мүлік саласында қызметті жобаға жер пайдалануын сипаттау және болжау үшін моделін құруға мүмкіндігі болу үшін, олардың сандық және сапалық талдау жүргізу қабілеті
  • жылжымайтын мүлік кадастрын операциялық бағдарламалық қамтамасыз ету және технологиялық кешендерді бақылай білу, редакциялық және жер ресурстарын басқару схемасын және қала құрылысы, жер пайдалануын жоспарлау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • басқару командасының ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру дағдыларын білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • тиімді стратегияны әзірлеу және жер-мүліктік қатынастар саласындағы белсенді саясатын қалыптастыру қабілеті