Землеустройство и управление земельными ресурсами

Сипаттама: Пән жер ресурстарын басқарудың теориялық аспектілерін, басқару жүйесінің негізгі ұғымдарын, басқарудың мәнін, миссиясын, стратегиясын, мақсатын, міндеттерін, заңдарын, функциялары мен принциптеріна, жер ресурстарын басқарудағы жерге орналастырудың орнын, рөлiн және маңызын қамтиды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Пәнмен танысу және оның болашақтағы инновациялық дамуы.
Міндет
 • Пән бойынша аналитикалық, ғылыми-зерттеу және педагогикалық жұмыстар жүргізу дағдыларын меңгеру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазіргі ақпараттық қоғамның дамуына ақпараттың мағынасы мен құбылысын түсіну қабілеті қажет.
 • Негізгі әдістерді пайдалану, ақпаратты сақтау және қайта өңдеу, компьютерлік технологияларды ақпаратпен қолдана білу қажеттілігі.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Қоғамдық белгілі мәселелер мен жүйелерді ғылыми сараптау, гуманитарлық әдістерді тәжірибеде қолдану даярлығы, қоғамдық және экономикалық ғылымдарды әр түрлі қоғамдық және кәсіптік қызметтерде пайдалану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Мәдени ойлауды иелену, олардың ортақ заңдарын білу, көрсетілген нәтижелерді жазбаша және ауызша айтудағы логикалық және дұрыс бейнелеу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Топтамалық тапсырмаларды шешу кезіндегі жеке және топ мүшесі қызметіндегі жауапкершілігін тиімді қолдану қасиеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Техникалық құжаттарды толтыруды дайындау (жұмыс графигі, өнеркәсіптік жұмыс құжаттары), жерге орналастыру жүйесіндегі техникалық дайындық материалдарымен жұмыс, өнеркәсіптің сапа менеджменті жүйесін құрастыру құжаттарын дайындау.
Негізгі әдебиет
 • Земельный кодекс Республики Казахстан. – Алматы: ЮРИСТ, 2004 Спектор М.Д. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов – Акмола: АСХИ, 1995 Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами. Госагропром СССР. – Целиноград: Целиноградский СХИ, 1986 Мауль Я.Я. Экономика и экология землепользования. - Алматы: Кай-нар, 1991 Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами – А: КазНау – Агроуниверситет, 2004 13 Комов Н.В. Управление земельными ресурсами России - М.,1995
 • Спектор М.Д. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов – Акмола: АСХИ, 1995
 • Ткачук С.А. Управление земельными ресурсами. Госагропром СССР. – Целиноград: Целиноградский СХИ, 1986
 • Мауль Я.Я. Экономика и экология землепользования. - Алматы: Кай-нар, 1991
 • Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами – А: КазНау – Агроуниверситет, 2004
 • Комов Н.В. Управление земельными ресурсами России - М.,1995