Бөлімінің қызметкерлері

Аубакирова Алида Камбаровна

Біліктілігі жоғары деңгейлі жоғары санатты маман

mail alida.aubakirova@mail.ru

Бухатанова Зухра Бердыбековна

Біліктілігі жоғары деңгейлі жоғары санатты маман

mail ZBuhatanova@ektu.kz

Жайжатырова Меруерт Сабыровна

Біліктілігі жоғары деңгейлі жоғары санатты маман

mail MZhaizhatyrova@ektu.kz, zh.m.s.1978@mail.ru

Кабдолданова Айнагуль Суюндуковна

Біліктілігі жоғары деңгейлі жоғары санатты маман

mail A_Sembaeva@mail.ru

Рыжкова Татьяна Александровна

Біліктілігі жоғары деңгейлі жоғары санатты маман

mail TRyzhkova@ektu.kz

Жамбакирова Гүлназ Асқарқызы

Жоғары санатты маман

mail GZhambakirova@ektu.kz

Жантемирова Шынар Балгабековна

Жоғары санатты маман

mail ShZhantemirova@ektu.kz

Фазылова Инара Армановна

Жоғары санатты маман

mail IFazylova@ektu.kz

Юсубалиева Мадина Файзуллиновна

Аға ғылыми қызметкер

mail yumadina@mail.ru, yumadina7@gmail.com

Денисова Оксана Касымовна

Жетекші ғылыми қызметкер

mail denokkas@mail.ru