«Рухани жаңғыру» кафедрасы

Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық кафедрасы. ҚХАҚК 13.03.2018 ж. №108-П бұйрығымен құрылды.

«Рухани жаңғыру» кафедрасы. 28.09.2018 ж. №385П бұйрығымен ҚХА Қоғамдық кафедрасы «Рухани жаңғыру» кафедрасы болып өзгертілді. 

Кафедра жұмысының мақсаты. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі ережелерін, тұжырымдарын және бағалауын зерделеу және насихаттау, бағдарлама аясында университеттің оқу-тәрбие және ғылыми-зерттеу үдерістерін үйлестіру, ғылыми сүйемелдеу және әдістемелік қамтамасыз ету.

«Рухани жаңғыру» кафедрасына келесі міндеттер жүктелді:

 • ШҚМТУ, Өскемен қаласының және өңірдің білім беру мекемелерінің студенттері мен қызметкерлері арасында" Рухани жаңғыру " идеясын насихаттау;
 • университетте қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша сапалы жұмысты қамтамасыз ету;
 • ШҚМТУ-да «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу және іске асыру, ПОҚ мен студенттерді барынша тартуды қамтамасыз ету.

«Рухани жаңғыру» кафедрасы жүзеге асыратын жұмыс түрлері.

1 Жобалау және ғылыми-зерттеу жұмысы: 

 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында: тарих, этнография, этнопедагогика, археологиялық ескерткіштерді қорғау және зерттеу; цифрландыру (IT-дағдыларды дамыту және 3D модельдеу); үштілділік; Startup Жобалар және т. б. саласында студенттерді, магистранттарды және ПОҚ-ты жобалау және ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту.
 • ғылыми жұмыстарды, оқу құралдарын және кітаптарды жазу үшін өңір тарихының, этнопедагогиканың, археологиясының әртүрлі бөлімдері бойынша тақырыптар әзірлеу;
 • жаңа жобаларға бастамашылық ету және оларды өңірлік жобалау кеңсесімен бірлесіп іске асыру;
 • студенттер мен магистранттардың ғылыми зерттеулер мен жобаларының тәжірибелік дағдыларының деңгейін арттыру.

2 Әдістемелік және консультациялық қолдау:

 • қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы шеңберінде іргелі және қолданбалы зерттеулерді әдістемелік қамтамасыз ету;
 • бірлескен іргелі және қолданбалы жобаларды іске асыру мақсатында зерттеу тәжірибелерін жинақтау бойынша сараптамалық қауымдастықтар мен ғылыми құрылымдарды қалыптастыру;
 • философиялық, әлеуметтік-саяси, тарихи пәндер шеңберінде "Рухани жаңғыру" бағдарламасының негізгі бағыттарын зерттеуге кешенді көзқарасты қамтамасыз ету;
 • ЖОО жобаларын жүзеге асыру бойынша жұмыстарды әдістемелік және консультациялық қолдау.

3 Мониторингтік жұмыс:

 • бағдарлама жобалары бойынша жұмыс сапасына мониторинг жүргізу, индикаторларға қол жеткізуді бағалау;
 • бағдарламаны іске асыруға студенттер мен ПОҚ қатыстырылуын бағалау бойынша жүйелі зерттеулер жүргізу

4 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырудың барлық кезеңдерін жүйелі талдамалық қолдау:

 • ЖОО-да өткізілетін іс-шаралар мен жүзеге асырылатын жобалардың нәтижелері туралы БАҚ-та, әлеуметтік желілерде жарияланған мақалалар;
 • университетте бағдарлама шеңберінде жұмысты жариялау бойынша спикерлер пулын құру;
 • ғылыми конференцияларға қатысу, «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша студенттер, магистранттар және ПОҚ ғылыми баяндамаларын жариялау.

5 Ұйымдармен ынтымақтастық:

 • бағдарламаны іске асыру жөніндегі ғылыми орталықтармен және жобалық кеңселермен, сараптамалық кеңестермен байланыс орнату;
 • "Рухани жаңғыру" кафедраларымен Қазақстандағы ынтымақтастықты ұйымдастыру;
 • ҚР және ШҚО Қазақстан халқы Ассамблеясымен, басқа мекемелермен және ұйымдармен ынтымақтастықты дамыту;
 • шектес мемлекеттердің және алыс шетелдердің ғылыми орталықтарымен ынтымақтастықты дамыту.

6 Ұйымдастыру жұмысы: 

 • - «Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттары бойынша студенттер мен оқытушылармен презентациялар, семинарлар, пікірталас алаңдарын өткізу;
 • - негізгі стратегиялық мемлекеттік басымдықтар мен бағдарламалық құжаттар бойынша түсіндіру жұмысы.

«Рухани жаңғыру» кафедрасының құрамы: кафедра меңгерушісі, бір аға ғылыми қызметкер, екі ДББ маманы бар.

«Рухани жаңғыру» кафедрасының негізгі қызметі:

 • - қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы бойынша жобалардың жұмысын үйлестіру, жаңа жобаларға бастамашылық жасау;
 • - жобаларды іске асыру бойынша мемлекеттік органдармен және сарапшылармен өзара іс-қимылды үйлестіру;
 • - өңірлік жобалау кеңсесімен бірлескен жұмыс жүргізу, көшпелі отырыстарға, селекторлық кеңестерге, комиссияларға, бағдарламаны басқарудың орталық кеңсесінің басшыларымен скайп-коллдарға қатысу;
 • - бағдарлама шеңберінде жобаларды әзірлеу және іске асыру мәселелері бойынша қызметкерлермен және кеңсе басшысымен консультациялар өткізу;
 • - аймақтық жобалау кеңсесінің менеджерлерін шақырумен университетте көшпелі отырыстарды ұйымдастыру;
 • - бірлескен жооаралық жобаны іске асыру мақсатында аймақтық университеттердің жобалау командаларының басшыларымен кездесулер өткізу;
 • - ЖОО-да жүзеге асырылатын жобалар мен бағдарламаның іс-шаралары бойынша ақпаратты жүйелі негізде өңірлік жобалау кеңсесіне ұсыну;
 • - бағдарлама бойынша ғылыми және білім беру бағыттарының іс-шараларын жоспарлау және әзірлеу;
 • - қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру саласындағы оқу-әдістемелік (оқу-әдістемелік құралдарды, оқу құралдарын) және ғылыми жұмыстарды жариялау;
 • - «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру бойынша университет қызметінің негізгі бағыттарын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
 • - бағдарлама шеңберінде бірлескен жобаларды, іс-шараларды, конференцияларды іске асыруға бағытталған Қазақстан Республикасының зерттеу орталықтарымен ғылыми байланыстарды қамтамасыз ету және дамыту.