6В07303 - Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

«Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» білім беру бағдарламасы ҚР және шелел мемлекеттерінің құрылыс саласына жоғары білікті мамандар даярлауға бағытталған. 

Студенттерде жоғары сапалы ғимараттар мен құрылыстарды салуға мүмкіндік беретін құралдар мен тәсілдерді қолдануға негізделген, қазіргі заманғы құрылыс индустриясы саласындағы білім мен дағдыларды қалыптастырады.

Мамандық бойынша негізгі білім студенттерде келесі пәндерді оқу негізінде қалыптасады:

 • Құрылыс материалдары
 • Аддитивті технологиялар
 • Автоматика и автоматизация
 • Байланыстырғыш заттар
 • Бетондар технологиясы
 • Гидроизоляциялық материалдар технологиясы
 • Жылуоқшаулағыш және акустикалық материалдар технологиясы
 • Құрылыс керамикасының технологиясы
 • Ұялы бетондар технологиясы
 • Әрлеу материалдары
 • Құрылыс өндірісінде қалдықтарды пайдалану
 • Процесстер мен аппараттар
 • Құрылыс құрылымдары
 • Көтергіш көлік және құрылыс материалдары
 • Құрылыс материалдары кәсіпорындарын жобалау
 • Стандарттау және метрология

Студенттер оқу кезеңінде практикалық және зерттеу іс-жұмыстарын дағдылары СҚжДМның мамандандырылған зертханаларында алады, атап айтқанда УПЦ «FUTURUM», «НАДОСК», «БОСКОР» және «ИНЖИНИРИНГ» студенттік конструкторлық бюросы. Ғылыми-зерттеу зертханаларында жұмыс жасау құрылыс материалдарын өндіру саласында терең практикалық білім алуға мүмкіндік береді.

Түлектің кәсіби қызмет объектілері

 • темірбетон құрылымдарын, құрылыс материалдарын өндіретін кәсіпорындар;
 • ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары;
 • сертификаттау және құрылыс материалдары мен құрылымдарының сапасын бақылау ұйымдары;
 • коммерциялық қызмет

Кәсіби қызмет саласы

Құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру, құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру бойынша технологиялық желілерді жобалау, құрылыс, құрылыс материалдары мен құрылымдарының технологиясы саласында орта кәсіптік білім беру, сертификаттау, құрылыс материалдары мен құрылымдарының сапасын бақылау.

Халықаралық ынтымақтастық

Қазақстанның жетекші ЖОО-ларына шетелдік профессорларды шақыру бағдарламасы аясында "құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрылымдарын өндіру" білім беру бағдарламасы ҚазҒЗИ, ҚазБСҚА, НГАСУ, Самара ГАСАсы, Санкт-Петербург ГАСАсы, Петр Великий Санкт-Петербург политехникалық университеті, НИИЖБ (Мәскеу қ.) сияқты Қазақстан мен Ресейдің ғылыми-зерттеу институттарымен, жоғары оқу орындарымен, жақын және алыс шетел кәсіпорындарымен тұрақты шығармашылық байланыстарды қолдайды.

Студенттер студенттік ғылыми жұмыстар конкурстарына, жас ғалымдар мен студенттердің республикалық және халықаралық ғылыми конференцияларына белсенді қатысады. Мамандық бойынша республикалық олимпиадаларда студенттер жүлделі орындарға ие болады.

Оқуды аяқтағаннан кейін 6В07303 "құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын өндіру"мамандығы бойынша техника және технология бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

Магистратура бар, оны бітіргеннен кейін түлектерге техника және технология магистрі (1 жыл оқу) немесе техникалық ғылымдар магистрі (2 жыл оқу) академиялық дәрежесі беріледі.