ЭлУМКД

Жоғары геодезия

Автор: Апшикур Байтак
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Дәріс №1 дәрістер конспектісі Файл
Дәріс оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Материалдар анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Жогары геодезия оку куралы дәрістер конспектісі Файл
Меридиандар мен параллелдер доғасының ұзындығын есептеу және кіші сфералық үшбұрыштарды есептеу ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс№2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Әдебиеттер анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Дәріс №3 дәрістер конспектісі Файл
Референц-эллипсоид бетіндегі геодезиялық есептерді шешу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Қосымша әдістемелік нұсқаулар анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Дәріс №4 дәрістер конспектісі Файл
Геодезиялық координаттарды тікбұрышты координаттармен есептеу ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №5 дәрістер конспектісі Файл
Гаусс- Крюгердің жазық тік бұрышты координаты ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №6 дәрістер конспектісі Файл
Референц-эллипсоид бетіндегі геодезиялық есептерді шешу тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Гаусстың координаттарын алтыгарадусты зонадан үшградусты зонаға ауыстыруының есептеуі ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
РК №1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс №7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
СРО жұмыстары ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс№8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс №9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс №10 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Практикалық жұмыс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс №11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс №12 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №13 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №14 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Итоговой контрол қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс№15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Итоговой контрол қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Материалдар анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Әдебиеттер анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қосымша әдістемелік нұсқаулар анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл