ЭлУМКД

Төтенше жағдайларда аман қалу мен өмір тіршілігінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негіздері

Автор: Васильева Ольга Юрьевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
задание к практ1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Му к СРСП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
МУ к практическим работам тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Ссылки на литературу анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
электронный учебник ОБЖД анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 1 дәрістер конспектісі Файл
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
задание к практ 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
МУ к СРО тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
БЖД анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
план предприятия анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
условные обозначения анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание для самопроверки жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
задание к практ 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРОП 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
задание к практ 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для самопроверки жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 4 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
задание к практ 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Анализ хим. обстановки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
лекция 6 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
практика 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
темы рефератов анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
оформление реферата анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание к СРО 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
практика 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Эвакуация оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
практика 8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Защитные сооружения оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
практика 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СИЗ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание к СРО 4 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 10 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
практика 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
памятка анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
памятка анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
практика 11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРО 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
для самопроверки жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 12 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
практика 12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
памятка 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
задание для самопроверки жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 12 дәрістер конспектісі Файл
памятка1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
практика 13 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Ссылки на литературу анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
электронный учебник ОБЖД анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
БЖД анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
план предприятия анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
условные обозначения анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Анализ хим. обстановки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
темы рефератов анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
оформление реферата анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Эвакуация оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Защитные сооружения оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
СИЗ оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
памятка анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
памятка анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
памятка 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
памятка1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл