ЭлУМКД

Еңбекті қорғау

Автор: Васильева Ольга Юрьевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
лекции ОТ дәрістер конспектісі Файл
методические указания к практическим тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
методические указания для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тематика рефератов ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
литература тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
методические указания к практическим занятиям и СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
методические указания СРО тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
методические указания для СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
для самопроверки тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
метод к практ и СРОП2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практическим 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 4 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекции 5 дәрістер конспектісі Файл
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
задание для СРОП аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 6 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
лекция 7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
задание СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
методические указания к практическим занятиям РК2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
методические уазания к СРОП 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
лекция9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
задание СРО 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 10 дәрістер конспектісі Файл
методические указания ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
вопросы для итогового контроля анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
задания СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
задание СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практической рабтоте тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тематика рефератов для 12 и 14 недели анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
лекция12 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
задание к практической работе тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекции 13 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
задание практической работе тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекции14 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
лекция15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
вопросы для итогового контроля анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тематика рефератов для 12 и 14 недели анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл