ЭлУМКД

Қоршаған ортаны бақылау

Автор: Петрова Ольга Анатольевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Номер варианта по списку анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Тема 1 Понятие о мониторинге и его элементах дәрістер конспектісі Файл
Пр1 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМЫ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Каталог библиотеки ВКГТУ по предмету МОС оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
МУП МОС жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Тема 2 Глобальный мониторинг дәрістер конспектісі Файл
СРО+№1+Классификация+мониторинга ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Тема 3 Республиканский мониторинг дәрістер конспектісі Файл
Пр2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Тема 4 Региональный мониторинг дәрістер конспектісі Файл
СРО+№2+Мониторинг+глобальных+проблем ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Тема5 Локальный мониторинг дәрістер конспектісі Файл
Пр3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ЗОН тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Тема 5.1 Разработка программы локального экологического мониторинга дәрістер конспектісі Файл
СРО+№3+Примеры локального мониторинга ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Тема 6 Точечный мониторинг дәрістер конспектісі Файл
Контрольные вопросы МОС Р1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Контрольные+вопросы+МОС+Р1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Тема 7 Производственный экологический контроль дәрістер конспектісі Файл
Пр4 РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Тема 8 Фоновый экологический мониторинг дәрістер конспектісі Файл
СРО+№4+Фоновый мониторинг в Казахстане ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО+№4+Фоновый мониторинг в Казахстане тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Тема 9 Аэрокосмический мониторинг дәрістер конспектісі Файл
Пр5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ ОСАДКОВ [ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Пр.р.5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Тема 10 Мониторинг атмосферного воздуха дәрістер конспектісі Файл
СРО+№5+Мониторинг атмосферы на примере У-Ка ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО+№5+Мониторинг атмосферы на примере У-Ка тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Тема 11 Специальные виды мониторинга атмосферы дәрістер конспектісі Файл
Пр6 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Пр6 НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА. КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Тема 12 Мониторинг природных вод дәрістер конспектісі Файл
СРО+№6+Гидробиологический мониторинг вод ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО+№6+Гидробиологический мониторинг вод тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Тема 13 Мониторинг состояния почв дәрістер конспектісі Файл
Пр7 ОЦЕНКА ЭВТРОФИРОВАНИЯ ВОДОЕМОВ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Пр7 ОЦЕНКА ЭВТРОФИРОВАНИЯ ВОДОЕМОВ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Тема 14 Негосударственные виды мониторинга дәрістер конспектісі Файл
Контрольные+вопросы+МОС+Р2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Контрольные+вопросы+МОС+экз қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Номер варианта по списку анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Каталог библиотеки ВКГТУ по предмету МОС оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Контрольные вопросы МОС Р1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл